Jsme skupina lidí, kteří se po návratu z cest a studií usadili v rodném Frenštátsku a rozhodli se, že jednou z věcí, které chtějí ve svém životě dělat, je zlepšování svého okolí.


Řídíme se heslem „think globally, act locally“ (mysli globálně, jednej lokálně). Nechceme změnit celý svět, ale raději drobnými krůčky zlepšovat své okolí. Věříme totiž, že když takhle bude myslet každý, tak to planetě pomůže nejvíce.

Snažíme se toho dosáhnout různými kroky. První z nich byl ten nejviditelnější – úklidy. Pořádáme úklidové akce, kde se mohou setkat další lidé se zájmem o své okolí a společnými silami zase o trochu zkrášlit naše Frenštátsko. Rok 2021 je pak ve znamení významného rozvoje aktivit našeho spolku – sadíme stromy, snažíme se o osvětu v třídění odpadu a staráme se o discgolfové hřiště na Rekovicích. Více informací o jednotlivých aktivitách naleznete na stránce „Naše činnost„.

Dalších činností, které plánujeme v příštích letech postupně realizovat, je pak celá řada. Ať už se jedná o údržbu studánek, přípravu informačních cedulí, výrobu laviček a další. Společenskou stránku naší činnosti pak budou představovat osvětové přednášky, komunitní setkávání či různé další veřejné akce.


Stanovy spolku

OS_Kycera_stanovy