Níže naleznete některé z věcí, kterým se náš spolek aktivně věnuje.


Sázíme stromy 🌳

Ve spolupráci s obcí Trojanovice jsme díky grantu získanému ze SFŽP na jaře 2021 vysadili „Alej pod Ráztokou„. Na obecní louce u cesty na Ráztoku vyrostlo sedmnáct stromů – čtrnáct lip, dva javory a jedna třešeň. V „naší“ aleji se tak staráme o zálivku či pravidelnou údržbu a rádi bychom ji do budoucna doplnili o další příjemné přírodní prvky.

Na podzim 2021 jsme v grantové výzvě Nadace partnerství uspěli s projektem „Kunčické listnče„, což nám umožnilo výsadbu dvanácti stromů (olše, duby, ořechy a třešeň) ve třech lokalitách obce. Konkrétně jde o solitér na Holubjance, malinký sad u obecní čističky a stromy dotvářející přírodní krajinný ráz u Žabáku.


Uklízíme Beskydy 🗑️

Provádíme pravidelné úklidy odpadu. Někdy v menší skupince členů spolku a našich přátel, jindy v rámci většího organizovaného úklidu, jsme tak v letech 2020 a 2021 vyčistili například koryto řeky Lubiny, chodníčky pod Horečkami nebo okolí nové cyklostezky. Organizujeme také Frenštátskou výzvu – úklid celého města v rámci akce „Ukliďme Česko“.

Od roku 2021 se díky spolupráci se spolkem Čisté Beskydy podílíme také na akci „Poděkuj horám„, kde si bereme na starost sběrné místo na trojanovsko-frenštátských Horečkách.


Pomáháme zlepšovat třídění odpadů ♻️

Ve spolupráci s Technickými službami města Frenštát jsme vytvořili (a také udržujeme) interaktivní mapu všech veřejných frenštátských kontejnerů pro odkládání tříděného odpadu. Pro lepší informovanost každoročně připravujeme také jednoduchý informační leták s termíny vývozu jednotlivých typů kontejnerů.


Pořádáme přednášky a workshopy

Díky naší nové Spolkovně, ja říkáme podkrovnímu prostoru nad Bistrem Stars Hollow (bývalé komunitní centrum Valhala), jsme od ledna 2022 začali také s pořádáním společenských akcí (přednášky, workshopy a jiné). Ty se konají jak v těchto vnitřních prostorách, tak přímo v přídrodě.

Staráme se o „Chatu“ a „Spolkovnu“

Spolkovna pak bude do budoucna také cowork centrem a prostorem pro pořádání nepřeberného množství našich aktivit pro veřejnost. Pro letošek plánujeme hlavně přednášky o našem okolí, cestování či osvětě v práci s odpady. K nim se přidají workshopy a tvořivé dílny pro děti, ze kterých bychom časem chtěli vytvořit pravidelný „kroužek“. Akcí bude celá řada a o všech se dozvíte z našich webovek i Facebooku.

Díky spolupráci s obcí Trojanovice se nám zase podařilo získat do dlouhodobé péče dosud nevyužívanou starou rybářskou chatu u „Štěrbova rybníka“. Tahle budova v nádherném prostředí beskydské přírody teď bude potřebovat mnoho dní dobrovolnických brigád, než ji dostaneme do „provozního“ stavu. Na tu práci se ale těšíme a až ji za rok či dva dokončíme, tak se z ní stane krásné místo pro pořádání workshopů a přednášek v přírodě.