Níže naleznete některé z věcí, kterým se náš spolek aktivně věnuje.


Sázíme stromy 🌳

Ve spolupráci s obcí Trojanovice jsme díky grantu získanému ze SFŽP na jaře 2021 vysadili Alej pod Ráztokou. Na obecní louce u cesty na Ráztoku vyrostlo sedmnáct stromů – čtrnáct lip, dva javory a jedna třešeň. V „naší“ aleji se tak staráme o zálivku či pravidelnou údržbu a rádi bychom ji do budoucna doplnili o další příjemné přírodní prvky.

Na podzim 2021 jsme v grantové výzvě Nadace partnerství uspěli s projektem Kunčické listnče, což nám umožnilo výsadbu dvanácti stromů (olše, duby, ořechy a třešeň) ve třech lokalitách obce. Konkrétně jde o solitér na Holubjance, malinký sad u obecní čističky a stromy dotvářející přírodní krajinný ráz u Žabáku.

Od jara 2023, kdy nás město Frenštát pod Radhoštěm oslovilo s nabídkou spolupráce na náhradní výsadbě za cyklostezku Lomná-Lubina, se podílíme i na této dlouhodobé aktivitě.


Uklízíme Beskydy 🗑️

Na jaře a na podzim organizujeme akce spojené s úklidem odpadu. Někdy v menší skupince členů spolku a našich přátel, jindy v rámci většího organizovaného úklidu, jsme tak vyčistili například koryto řeky Lubiny, chodníčky pod Horečkami nebo okolí nové cyklostezky.

Organizujeme také Frenštátskou výzvu – úklid celého města v rámci akce „Ukliďme Česko“. V roce 2021 jsme se díky spolupráci se spolkem Čisté Beskydy podíleli také na akci „Poděkuj horám„, kde jsme měli na starost sběrné místo na trojanovsko-frenštátských Horečkách.


Pořádáme přednášky a workshopy

Především díky naší Spolkovně (jak říkáme podkrovnímu prostoru na Dolní 494, které máme v nájmu od města Frenštát), jsme od roku 2022 začali také s pořádáním společenských a kulturních akcí. Ve Spolkovně i mimo ni pořádáme tematické přednášky (o cestování, naší přírodě a dalších tématech), workshopy pro práci s rostlinami (o které se stará hlavně naše šikovná Pavla Ginger Strnadlová), pravidelné SWAPy (ty zase pořádá naše Miri Murasová) a další akce.

Na podzim 2022 jsme ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Frenštát zorganizovali vůbec první frenštátský Restaurant Day, který jsme pojmenovali jako Sousedský piknik. Vzhledem k mnoha pozitivním ohlasům budeme od roku 2023 piknik pořádat pravidelně alespoň dvakrát do roka.


Staráme se o „Spolkovnu“ a „Spolkovou zahradu“

Spolkovnu jsme v roce 2022 získali do nájmu od města Frenštát. Stala se naší hlavní spolkovou základnou, ve které se scházíme, skladujeme materiál, ale především rozvíjíme její potenciál jako místa komunitního setkávání. Pořádáme zde přednášky, workshopy či SWAP akce, stává se malým cowork centrem a do budoucna ji plánujeme jednou týdně otevřít pro veřejnost jako prostor pro posezení, hry i setkávání.

No a Spolková zahrada je posledním našim prostorem, který rozvíjíme a vylepšujeme. Jedná se o malinký ani ne 200metrový pozemek hned vedle naší Spolkovny, který v minulosti hodně zpustl a zarostl nálety, je plný odpadků a celkově zatím nejde o příliš vábné místo. To jsme se ale rozhodli změnit. Prvním krokem byl průřez náletů a vyčištění zahrádky, se kterým jsme začali na podzim 2022. V dalších letech bychom s pomocí naší dobrovolnické práce a grantů na financování vybavení z naší zahrady rádi udělali malý parčík a příjemný kousek přírody uprostřed města.


Pomáháme zlepšovat třídění odpadů ♻️

Ve spolupráci s Technickými službami města Frenštát jsme vytvořili (a také udržujeme) interaktivní mapu všech veřejných frenštátských kontejnerů pro odkládání tříděného odpadu. Pro lepší informovanost každoročně připravujeme také jednoduchý informační leták s termíny vývozu jednotlivých typů kontejnerů.