Níže naleznete některé z věcí, kterým se náš spolek aktivně věnuje.


Sázíme stromy 🌳

Ve spolupráci s obcí Trojanovice jsme díky grantu získanému ze SFŽP na jaře 2021 vysadili „Alej pod Ráztokou„. Na obecní louce u cesty na Ráztoku vyrostlo sedmnáct stromů – čtrnáct lip, dva javory a jedna třešeň. V „naší“ aleji se tak staráme o zálivku či pravidelnou údržbu a rádi bychom ji do budoucna doplnili o další příjemné přírodní prvky.

Na podzim 2021 jsme v grantové výzvě Nadace partnerství uspěli s projektem „Kunčické listnče„, což nám umožnilo výsadbu dvanácti stromů (olše, duby, ořechy a třešeň) ve třech lokalitách obce. Konkrétně jde o solitér na Holubjance, malinký sad u obecní čističky a stromy dotvářející přírodní krajinný ráz u Žabáku.


Uklízíme Beskydy 🗑️

Provádíme pravidelné úklidy odpadu. Někdy v menší skupince členů spolku a našich přátel, jindy v rámci většího organizovaného úklidu, jsme tak v letech 2020 a 2021 vyčistili například koryto řeky Lubiny, chodníčky pod Horečkami nebo okolí nové cyklostezky. Organizujeme také Frenštátskou výzvu – úklid celého města v rámci akce „Ukliďme Česko“.

Od roku 2021 se díky spolupráci se spolkem Čisté Beskydy podílíme také na akci „Poděkuj horám„, kde si bereme na starost sběrné místo na trojanovsko-frenštátských Horečkách.


Pomáháme zlepšovat třídění odpadů ♻️

Ve spolupráci s Technickými službami města Frenštát jsme vytvořili (a také udržujeme) interaktivní mapu všech veřejných frenštátských kontejnerů pro odkládání tříděného odpadu. Pro lepší informovanost každoročně připravujeme také jednoduchý informační leták s termíny vývozu jednotlivých typů kontejnerů.


Udržujeme a rozvíjíme discgolfové hřiště Rekovice 🥏

Díky spolupráci s obcí Trojanovice se od roku 2020 podílíme na údržbě a rozvoji discgolfového hřiště na Rekovicích. Na jaře 2021 jsme tak provedli rozsáhlejší údržbu výhozišť a průřez náletových dřevin, aby se hřiště po pětiletém fungování navrátilo do původního stavu. Pravidelně také odklízíme odpadky (i když těch u nás na hřišti naštěstí moc není) a větve z lesních fairwayí. Založili jsme také místní discgolfový klub Beskyd Frenštátsko, se kterým od léta 2021 organizujeme Rekovickou letní discgolfovou ligu.

Díky spolupráci s obcí Trojanovice se nám podařilo získat z Fondu Horečky finance pro rozšíření hřiště na 12 jamek (a vylepšení těch stávajících). Fond zajistí financování materiálu (pořízení košů, výhozišť a cedulí), náš spolek zase samotnou práci na úpravách. Základní informace o této první velké změně hřiště v jeho pětileté historii najdete na samostatné stránce.