Níže naleznete některé z věcí, kterým se náš spolek aktivně věnuje.


Sázíme stromy 🌳

Ve spolupráci s obcí Trojanovice jsme díky grantu získanému ze SFŽP na jaře 2021 vysadili „Alej pod Ráztokou„. Na obecní louce u cesty na Ráztoku vyrostlo sedmnáct stromů – čtrnáct lip, dva javory a jedna třešeň. V „naší“ aleji se tak staráme o zálivku či pravidelnou údržbu a rádi bychom ji do budoucna doplnili o další příjemné přírodní prvky.

Na konci května jsme se také zapojili do výzvy Nadace partnerství s projektem na výsadbu třinácti stromů (olše, duby, ořechy a třešeň) ve třech lokalitách v Kunčicích pod Ondřejníkem (solitér na Holubjance, malinký sad u obecní čističky a stromy dotvářející přírodní krajinný ráz u Žabáku).


Uklízíme Beskydy 🗑️

Provádíme pravidelné úklidy odpadu. Někdy v menší skupince členů spolku a našich přátel, jindy v rámci většího organizovaného úklidu, jsme tak v letech 2020 a 2021 vyčistili například koryto řeky Lubiny, chodníčky pod Horečkami nebo okolí nové cyklostezky. Organizujeme také Frenštátskou výzvu – úklid celého města v rámci akce „Ukliďme Česko“.


Pomáháme zlepšovat třídění odpadů ♻️

Ve spolupráci s Technickými službami města Frenštát jsme vytvořili (a také udržujeme) interaktivní mapu všech veřejných frenštátských kontejnerů pro odkládání tříděného odpadu. Pro lepší informovanost každoročně připravujeme také jednoduchý informační leták s termíny vývozu jednotlivých typů kontejnerů.


Udržujeme a rozvíjíme discgolfové hřiště Rekovice 🥏

Díky spolupráci s obcí Trojanovice se od roku 2020 podílíme na údržbě a rozvoji discgolfového hřiště na Rekovicích. Na jaře 2021 jsme tak provedli rozsáhlejší údržbu výhozišť a průřez náletových dřevin, aby se hřiště po pětiletém fungování navrátilo do původního stavu. Pravidelně také odklízíme odpadky (i když těch u nás na hřišti naštěstí moc není) a větve z lesních fairwayí. V létě 2021 organizujeme první ročník Rekovické letní discgolfové ligy.