Jsme moc rádi, že se do příprav letošního prvního ročníku Kontakt Festu zapojíme právě pomocí s (alespoň drobným a prozatím jen dočasným) znovuobnovením tohoto krásného objektu.

Historii Pantáty provází mnoho smutných okolností. Továrník Polach (mimochodem tehdejší předseda místního okrašlovacího spolku) stavbu dokončil na prahu 2. světové války, během které ubytovnu obsadili nacisté. Několik let po válce ji pro změnu zkonfiskovali komunisté (navzdory některým názorům je právě toto násilné narušení vlastnictví hlavním důvodem dnešního stavu). Nevyjasněná otázka možné těžby v kraji pod Beskydami a finanční krize zase zamezily plánům na obnovu Pantáty, který tak stále čeká, až znovu přijde jeho čas.

Mrzí nás nejen to, jak se k budově chovají vandalové, ale také to, jak někteří dávají všechny problémy za vinu panu Bartošovi. Snažíme se však nemyslet na to negativní, ale vytvořit něco pozitivní. Proto se rádi zapojíme do každé aktivity, která pomůže s postupnou obnovou této krásné památky.