Díky domluvě s Trojanovicemi náš spolek od loňska pomáhá s údržbou Discgolfového hřiště na Rekovicích (kterému jsme také vytvořili facebookové stránky pro informace o stavu hřiště, akcích atp.). Loni na podzim jsme hlavně uklízeli klestí a odpadky z fairwayí, na letošní jaro pak připadla první větší generálka výhozišť a zeleně.

Během tohoto víkendu jsme tak zrenovovali šest výhozišť v horní části hřiště (jamky č. 1, 3–6 a 10), která jsme očistili, odkopali hlínu a doplnili jejich drenážní vrstvu. Mimo to jsme prořezali nálety, které během posledních let postupně začaly překážet hodům více, než bylo původně plánováno. No a když už jsme měli na hřišti brigádu, tak jsme také odklidili část klestí z fairwayí a pouklízeli odpadky na hřišti (je ale vidět, že discgolfisté jsou pořádní, protože odpadků bylo naprosté minimum ♻️). V přiložené galerii se můžete podívat na obrázky „před a po“.

Během června ještě dokončíme renovaci zbylých výhozišť (zbývají nám jamky č. 7–9 v dolní části hřiště). Do budoucna plánujeme také další větší či menší úpravy („stojánky“ na discgolfové bagy na některých jamkách, mírný posun jamky č. 1 od dětského hřiště aj.). No a jednou se nám třeba povede zařídit i nějakou tu novou jamku. 😊

Zlepšení podmínek pro hru je ale jen jedna část podpory rozvoje discgolfu na Rekovicích, je třeba také podporovat setkávání discgolfistů a možnosti vzájemného soutěžení. 🥇 V případě našeho hřiště by k tomu měla přispět letní rekovická discgolfová liga, kterou plánuje zorganizovat Adam v průběhu letních prázdnin (více informací k tomuto bude v průběhu června).