Ve spolupráci s obcí Trojanovice jsme se letos zjara zapojili do projektové výzvy SFŽP „Výsadba stromů“, kam jsme podali projekt „Alej pod Ráztokou“. Dnes ráno nám přišla informace, že naše žádost byla schválena pro realizaci, a můžeme tak začít s přípravami.

Když jsme se před časem sešli s Ivanou Vrtalovou a Jirkou Novotným z vedení Trojanovic, tak jsme probírali, jak by se náš okrašlovací spolek mohl zapojit do zlepšování kvality života na trojanovských pasekách. Kromě pomoci s údržbou Discgolfové hřiště Rekovice jsme mimo jiné dojednali, že na některém z vhodných obecních pozemků v letošním roce vysadíme novou alej.

Ideální plochu pro tento plán představuje právě louka před bývalým hotelem Koksař, na které Trojanovice plánují vybudovat odstavné parkoviště pro návštěvníky Radhoště a Pusteven. Stromy, které zde vysadíme, tak budou fungovat nejen jako přirozený prostředek pro lepší zadržování vody v krajině, ale také přírodní estetická bariéra mezi parkovištěm a silnicí. Celkem 17 stromů v „Aleji pod Ráztokou“ (čtrnáct lip, dva javory a jedna divoká třešeň) pak potěší jak kolemjdoucí svou estetikou, tak majitele zaparkovaných aut svým stínem.

Pro výsadbu je nejvhodnějším časem jaro či podzim, aktuálně tak zjišťujeme dostupnost sazenic pro případnou výsadbu na přelomu dubna a května. No a pokud tomu bude přát situace, tak budeme moc rádi za každého, kdo se k nám připojí při výsadbě první aleje našeho okrašlovacího spolku. Předem můžeme prozradit, že paní místostarostka přislíbila občerstvení pro každého pracanta. 🙂